Αναφορές πληροφορίες

I / Γενικοί όροι

GALENIC COSMETICS LABORATORY

Μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 20 010 000 €

Που εδρεύει στην 3, rue du Colonel Moll – 75017 PARIS Tηλ : 33 (0) 5 08 82 23 84 RCS Paris 889 310 108 TVA Intracommunautaire: FR44889310108

Διευθυντής έκδοσης

Sarah Stevens – Διευθύντρια μάρκας GALENIC

 

Έδρα

SHOPIFY
Shopify Inc. 151 O’Connor St., Ground floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Canada
Contact : assistance@shopify.com
Tel : 001-613-241-2828

Γενικοι οροι

Oι παρόντες γενικοί όροι καθορίζουν τους όρους χρήσης της Τοποθεσίας των «GALENIC COSMETICS LABORATORY» τις οποίες αποδέχεστε αφού περιηγείστε σ’ αυτήν.

Εάν δεν τους δέχεστε σας παρακαλούμε να εξέλθετε από την Τοποθεσία. Εάν είστε ανήλικος είστε υποχρεωμένος να περιηγείστε στην Τοποθεσία παρουσία των γονέων ή του κηδεμόνα σας, που έχουν εκ των προτέρων αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

GALENIC COSMETICS LABORATORY διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τον παρόντα Ιστότοπο, τις υπηρεσίες (εφεξής, οι "Υπηρεσίες") ή/και τους Γενικούς όρους χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο http://www.galenic.com. Εάν ο χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον παρόντα Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τις τροποποιήσεις αυτές και ως εκ τούτου τους τροποποιημένους Γενικούς όρους χρήσης.

II / ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η Τοποθεσία υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Τοποθεσία της GALENIC στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.galenic.com (που ονομάζεται " le Site") και λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους τους οποίους οφείλετε να γνωρίζετε και να σέβεστε. Αυτοί οι όροι καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.
Η χρήση και προσπέλαση της διαδικτυακής Τοποθεσίας πρέπει να γίνεται για προσωπικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς.

Σε γενικές γραμμές απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε όλη ή μέρος της διαδικτυακής τοποθεσίας με αθέμιτους σκοπούς (δικαιώματα του δημιουργού) ή αντίθετους με τους παρόντες όρους χρήσης.
Όταν περιηγείστε στην Τοποθεσία δέχεστε και σέβεστε τους όρους χρήσης όπως ανακοινώνονται την ημέρα της περιήγησης.

Aντικείμενο της ιστοσελίδας

Αυτή η Τοποθεσία δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες πάνω στα GALENIC COSMETICS LABORATORY. Η Τοποθεσία δεν θα αποτελέσει συμβατική παροχή. Η παρούσα Τοποθεσία παρέχει μη συμβατικές πληροφορίες πάνω στα GALENIC COSMETICS LABORATORY με σκοπό να περιγράψει το σύνολο των προϊόντων της, αλλά χωρίς την πρόθεση άμεσης πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη).
Με τη δημιουργία της παρούσας Τοποθεσίας, η GALENIC προσπαθεί να δώσει πλήρεις πληροφορίες στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ενδέχεται όμως κάποιες νέες πληροφορίες ή ανακοινώσεις να μην είναι πλέον έγκυρες ή να θεωρούνται πολύ απλά παρωχημένες. Τα GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν μπορούν να εγγυηθούν, αν και κάνουν όλες τις δέουσες προσπάθειες, την εγκυρότητα όλων των πληροφοριών ή ειδήσεων που παρέχονται από την παρούσα Τοποθεσία.

Εγγραφή

Τα GALENIC COSMETICS LABORATORY δεσμεύονται να επιβεβαιώσουν ότι το περιεχόμενο της Τοποθεσίας είναι σύμφωνο με την ισχύουσα γαλλική νομοθεσία.
GALENIC COSMETICS LABORATORY δεσμεύονται κυρίως να μη δημοσιεύσουν κείμενα που παραβιάζουν δεδομένα τρίτων, με βίαιο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό ή αθέμιτο περιεχόμενο, κυρίως ρατσιστικού, ξενοφοβικού, παιδόφιλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται στην Τοποθεσία είναι σωστά, ακριβή και εξαντλητικά.
Τα έγγραφα που δημοσιεύουμε σε ηλεκτρονική μορφή στην Τοποθεσία μας είναι αποτέλεσμα πολλών ελέγχων. Ωστόσο μπορεί να περιέχουν λάθη. Εάν παρατηρήσετε κάποιο μη διστάσετε να μας το γνωστοποιήσετε στο website_greece@galenic.com και θα προχωρήσουμε στις ανάλογες διορθώσεις.

Χρήση των συμβουλών που υπάρχουν στην τοποθεσία

Διαδικτυακές εφαρμογές πληροφορικής και σχετικά εγχειρίδια συμβουλών υγείας/ομορφιάς τίθενται στη διάθεση του Χρήστη στο πλαίσιο της τοποθεσίας προκειμένου να λάβει συμβουλές σχετικά με τη χρήση των προϊόντων.

Το γεγονός αυτό δεν παρέχει στο Χρήστη κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σχετικά με τις Εφαρμογές αυτές. Εκχωρείται στο Χρήστη το δικαίωμα χρήσης αυτών των Εφαρμογών, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση της τοποθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή όλου ή μέρους των εφαρμογών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υφιστάμενη ή μελλοντική, η μετάφραση των εφαρμογών σε οποιαδήποτε γλώσσα ή ιδίωμα και προσαρμογή των εφαρμογών.
GALENIC COSMETICS LABORATORY αποποιούνται οποιαδήποτε ζημία που θα προκύψει άμεσα ή έμμεσα από δόλια παρέμβαση τρίτων που θα επιχειρήσουν ενδεχομένως να τροποποιήσουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επιπλέον GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση του αποτελέσματος αλλά των μέσων σχετικά με τις συμβουλές που σας παρέχονται.
Τέλος GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν παρέχουν καμία ρητή ή κατηγορηματική εγγύηση και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση των προτεινόμενων συμβουλών και προϊόντων. Αυτά παρέχονται μόνο ενδεικτικά και πρέπει να επιβεβαιώνονται από επαγγελματίες.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή απορία μπορείτε να γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση: website_greece@galenic.com

Ευθύνη

Παρόλο που η Τοποθεσία πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται, δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα λάθη, παραλείψεις, ιούς ή κακές συνέπειες που μπορούν να προκύψουν από κακή χρήση της Τοποθεσίας. Η Τοποθεσία στην ουσία έχει την υποχρέωση να παρέχει τα μέσα.
Τα GALENIC COSMETICS LABORATORY, οι ιθύνοντες ή οι υπάλληλοι δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για:

- οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από μια σύνδεση, προσπέλαση ή χρήση της παρούσας τοποθεσίας.
- ζημίες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την περιήγηση στην Τοποθεσία ή τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σ’ αυτή.
- άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Τοποθεσίας και κυρίως για οποιαδήποτε απώλεια από οικονομική ή εμπορική εκμετάλλευση ή για απώλεια προγραμμάτων ή δεδομένων σε κάθε σύστημα πληροφοριών ακόμα και αν GALENIC COSMETICS LABORATORY είναι ενήμερα για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.
Γενικότερα GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν εξασφαλίζουν καμία προφανή ή υπονοούμενη εγγύηση για το όλο ή μέρος της Τοποθεσίας.
Οι χρήστες δεσμεύονται ακούσια ή εκούσια να μην εισάγουν ιούς ή φακέλους οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να  διαταράξουν τη λειτουργία της Τοποθεσίας. Σε τέτοια περίπτωση η αποκλειστική ευθύνη εναπόκειται στο Χρήστη.

Στο πνεύμα του σεβασμού του κοινωνικού συνόλου GALENIC COSMETICS LABORATORY μπορούν να διώξουν δικαστικώς τους δόλιους χρήστες.  
Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει άψογα  τα χαρακτηριστικά και τις δεσμεύσεις του Διαδικτύου και κυρίως ότι η μεταβίβαση δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν έχουν παρά σχετική τεχνική αξιοπιστία και μπορεί να κυκλοφορήσουν σε ετερογενή δίκτυα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που διαταράσσουν την πρόσβαση ή την κάνουν αδύνατη σε συγκεκριμένες περιόδους.

Η Τοποθεσία προσπαθεί να έχει τις σελίδες της προσπελάσιμες όλες τις μέρες της εβδομάδας και 24 ώρες το 24ωρο αλλά δεν υποχρεούται να το επιτυγχάνει. Κατά συνέπεια μπορεί να διακόψει την προσπέλαση, κυρίως για λόγους συντήρησης και αναβάθμισης. GALENIC COSMETICS LABORATORY  διατηρούν κατά συνέπεια τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση  να τροποποιήσουν, να αναστείλουν ή ακόμα και να διακόψουν όλο ή μέρος της Τοποθεσίας συμπεριλαμβανομένου και του χώρου έκφρασης του Χρήστη και ιδιαίτερα τις συνδέσεις με άλλες Τοποθεσίες. GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνα για τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχει το σύνολο των διακοπών αυτών σε κάθε χρήστη ή σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση η Τοποθεσία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων ή για αλλοίωση που μπορεί να οφείλεται σ’ αυτά τα δεδομένα. Κάθε πληροφορία ή συμβουλή που παρέχεται από την Τοποθεσία δεν μπορεί να εκληφθεί σαν εγγύηση.
Επιπλέον οι συνδέσεις hypertextes μπορούν να καθοδηγούν το Χρήστη σε διαδικτυακές Τοποθεσίες άλλων εταιρειών. GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν έχουν ελέγξει όλες τις διαδικτυακές τοποθεσίες ούτε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες τους και κατά συνέπεια αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη γι αυτές. Η αναφορά σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες από το Χρήστη εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της Τοποθεσίας και το κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία που την απαρτίζουν (τα λογότυπα των προϊόντων, οι μάρκες που αναφέρονται, η δομή, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οι εικονογραφήσεις...) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των GALENIC COSMETICS LABORATORY  ή των τεχνικών δικαιούχων και υπόκειται στη Γαλλική και Διεθνή νομοθεσία  για τα δικαιώματα του δημιουργού και γενικότερα για την πνευματική ιδιοκτησία.

Εφιστούμε την προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι οι φωτογραφίες ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία.
Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αναπαράστασης, δημόσιας επικοινωνίας είναι κατοχυρωμένα όπως και τα οπτικά, οι φωτογραφίες οι εικονογραφήσεις και άλλα.
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή δημοσίευση, του όλου ή μέρους της τοποθεσίας ή οποιουδήποτε μεμονωμένου συστατικού της στοιχείου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο και μορφή η οποία θα έχει άλλους σκοπούς και ειδικότερα εμπορικούς απαγορεύεται ρητώς εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια του διευθυντή σύνταξης.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή μέρους ή όλου του ιστότοπου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο χωρίς τη ρητή άδεια του υπεύθυνου δημοσίευσης.

Οι μάρκες και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Τοποθεσία είναι κατοχυρωμένα και η αναπαραγωγή τους αποτελεί πλαστογραφία.
Όλα τα δικαιώματα χρήσης είναι κατοχυρωμένα. Σύμφωνα με το άρθρο L. 122-4 του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία κάθε ολική ή επιμέρους αναπαραγωγή ή αναπαράσταση χωρίς επίσημη άδεια και με οποιαδήποτε διαδικασία θεωρείται αθέμιτη και πλαστογραφία βάσει του άρθρου L 335-2 του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία.

Προσωπικά δεδομένα

GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν απαιτούν την επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα...). Ωστόσο κυρίως για την απόκτηση κάποιων πληροφοριών ή για την λήψη εγγράφων από το Χρήστη κάποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητηθούν.
GALENIC COSMETICS LABORATORY ενημερώνουν το Χρήστη ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από αυτά. Αυτά τα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους με εξαίρεση εκείνους που επισκέπτονται την Τοποθεσία ή παρεμβαίνουν στην Τοποθεσία ή παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο και τη διαχείρισή του.
GALENIC COSMETICS LABORATORY δεσμεύονται να λαμβάνουν όλα τα λογικά μέτρα που του παρέχονται για να διατηρήσουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.
GALENIC COSMETICS LABORATORY εφιστούν την προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι η βάση δεδομένων η οποία μπορεί να περιέχει προσωπικά δεδομένα που έχουν γνωστοποιηθεί στη Γαλλική Επιτροπή Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Επιπλέον, GALENIC COSMETICS LABORATORY σας υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με το νόμο «Informatique et Libertés» της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται, να προσπελαύνει, να διορθώνει και να φέρει αντιρρήσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποστείλει επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση : dpo@galenic.com

Η τροποποίηση θα γίνει το συντομότερο δυνατόν το αργότερο μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστολής σας. Κάθε φορά που συλλέγονται προσωπικά δεδομένα στην Τοποθεσία, οι νομικές συνθήκες συλλογής ή τροποποίησης των δεδομένων θα υπενθυμίζονται στο Χρήστη.

Έχοντας λάβει προηγουμένως την έγκριση του Χρήστη GALENIC COSMETICS LABORATORY μπορούν να του αποστείλουν απευθείας έντυπα ή newsletter με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της εγγραφής στον ιστότοπο προορίζονται για χρήση από GALENIC COSMETICS LABORATORY για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς εφόσον έχει γίνει προηγουμένως σχετική επιλογή και έχει δοθεί έγκριση για αυτή τη χρήση.

Εάν ο Χρήστης έχει συνδρομή σε υπηρεσίες πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("newsletter"), μπορεί να ζητήσει την παύση αυτής της αποστολής είτε όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο τέλος κάθε αποστολής, όταν το λαμβάνει.

Cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες

Για τη διεξαγωγή στατιστικών (π.χ. εκτίμηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο), για τη βελτίωση της περιήγησης (π.χ. διαμόρφωση ή βελτιστοποίηση του ιστότοπου για συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης και συγκεκριμένο τύπο έγχρωμης οθόνης) και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για εύρεση της προέλευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων spam), ενδέχεται να ζητηθεί από GALENIC COSMETICS LABORATORY η συλλογή δεδομένων που αφορούν τις μεταβλητές του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας cookie.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (προγράμματα) ψηφιακών δεδομένων που o ιστότοπος (‘website’) αποστέλλει διαμέσου του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (‘browser’) και αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή στην ταμπλέτα σας ή στο τηλέφωνό σας (στο εξής αναφέρονται από κοινού ως ο «Εξοπλισμός»), ώστε κάθε φορά που συνδέεστε στον ιστότοπο αυτό να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες (π.χ. προτιμήσεις σας στον ιστότοπο, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνετε κατά την περιήγησή σας, όπως λ.χ. η επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων κλπ).
Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ο όρος «cookies» αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνολογία, καταλαμβάνει δε, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3471/2006 («δεδομένα κίνησης» κ.ά.), όπως ισχύει.
Η εγκατάσταση cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, πλην όμως επιτρέπεται η οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία ζητάτε. Αναλυτικότερα, εξαίρεση στη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης αποτελεί η περίπτωση εγκατάστασης «cookies» που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου, ενώ μεταξύ των εξαιρέσεων μπορούν να θεωρηθούν και τα flash player cookies, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης σε ιστοσελίδα (π.χ. cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης).

Σας ενημερώνουμε σχετικά ότι η εταιρεία μας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των cookies και ότι διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.
Η συγκατάθεσή σας μπορεί καταρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας μας με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. αναδυόμενα παράθυρα), ενώ η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies». Εναλλακτικά, η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεσή σας για κάθε «cookie», ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης «cookies» μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή. Λόγου χάρη, οι φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν cookies τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχθούν τόσο την τοποθέτηση, όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies από συγκεκριμένους ιστοτόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη συγκατάθεση. Αντίθετα, αν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα cookies και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίησή τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τη συγκατάθεση. Οι απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, περαιτέρω, από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των cookies από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω ‘μαύρων λιστών’ που έχει προκαθορίσει ο χρήστης) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στο χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν ωστόσο την προηγούμενη συγκατάθεσή του για τη λήψη cookies από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τη δηλώσατε.
Ορισμένα cookies ενδέχεται να περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας ως φυσικού χρήστη ή/και την ταυτοποίηση του Εξοπλισμού σας. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να εντοπίσει τα στοιχεία της δραστηριότητάς μας που σας ενδιαφέρουν και, κατά συνέπεια, να σας κοινοποιούνται περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας, όπως προκύπτει από την περιήγησή σας σε αυτόν.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies, ιδίως, για στατιστικούς λόγους (π.χ. εκτίμηση επισκεψιμότητας του ιστοτόπου, γεωγραφικός εντοπισμός των χρηστών).  Αυτά (‘web analytics’) δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις ακόμα και όταν αφορούν αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε ιστοσελίδα, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και οι χαμηλοί κίνδυνοι ως προς την ιδιωτικότητα και τονίζεται η ανάγκη ένταξής τους στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης τα cookies για να βελτιώσει τη λειτουργία του ιστοτόπου και την περιήγησή σας (π.χ. να προωθήσει ή να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό μας για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή για έναν συγκεκριμένο τύπο έγχρωμης απεικόνισης) και να διασφαλίσει την ασφάλεια περιήγησης, μέσω της καταπολέμησης, ιδίως, της απάτης και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (‘online advertising’)δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσειςκαι, επομένως, επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από κατάλληλη ενημέρωση. Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies). Ιδίως για τη δεύτερη περίπτωση, η συγκατάθεση απαιτείται ακόμα και για «cookies» που είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη
Είναι επίσης πιθανό να αποθηκεύονται στον Εξοπλισμό σας cookies από ιστοσελίδες τρίτων, τα οποία στοχεύουν να εξατομικεύσουν ή/και να βελτιώσουν τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την περιήγησή σας. Ανάλογα με τα μέσα αναμετάδοσης, είναι πιθανό να αποθηκεύονται διάφορα cookies τρίτων, ιδίως:

  • Τα cookies των κοινωνικών δικτύων μπορούν να εγκατασταθούν στον Εξοπλισμό σας όταν επισκέπτεσθε ένα από τα μέσα αναμετάδοσής μας, στο οποίο δημοσιεύονται πληροφορίες που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης αυτών των cookies των κοινωνικών δικτύων από τις ιστοσελίδες των τελευταίων αντίστοιχα.
  • Τα Flash® cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται από το λογισμικό Flash®, που είναι εγκατεστημένο ώστε να προβάλλονται δυναμικά αντικείμενα, όπως κινούμενα γραφικά ή σκηνές βίντεο. Έτσι, τα Flash® cookies μπορούν να εγκατασταθούν μόλις χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Flash®. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης των Flash® cookies από την ιστοσελίδα του εκδότη του λογισμικού αυτού: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html.
  • Τα cookies στόχευσης, που ορίζονται από τρίτους, όπως π.χ. διαφημιστές, μπορούν να χρησιμεύσουν για να μεταδώσουν διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται για τη διαφήμιση προϊόντων μας όταν επισκέπτεσθε ιστοτόπους τρίτων. Μπορούν επίσης να περιορίσουν τον αριθμό των εμφανιζόμενων διαφημίσεων και να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να εντοπίζουν την περιήγησή σας σε διάφορους ιστοτόπους. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την πολιτική διαχείρισης των cookies αυτών των τρίτων από τις ιστοσελίδες των τελευταίων αντίστοιχα.

Επιπλέον, μπορεί να τοποθετήσουμε cookies μας σε μέσα αναμετάδοσης τρίτων συνεργατών μας, που μεταδίδουν διαφημίσεις με τα εμπορικά σήματά μας ή/και για τα προϊόντα μας. Σκοπός αυτών των cookies είναι κυρίως να σας εμφανίζουν περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να μετρήσουν την επισκεψιμότητα των περιεχομένων μας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων.
O ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους/ιστοσελίδες. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τεχνολογίες ιχνηλάτησης των τελευταίων.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.
Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο έχουν συνήθως ρυθμιστεί έτσι, ώστε να αποδέχονται τα cookies. Μπορείτε ασφαλώς να μην τα αποδεχθείτε και να τα αρνηθείτε ή να τα διαγράψετε. Προς τούτο, μπορείτε να τα διαγράψετε από τον Εξοπλισμό σας, αφού συμβουλευθείτε τη σελίδα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή να αντιταχθείτε στην αποθήκευση cookies, απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» του προγράμματος περιήγησής σας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι, που αφορούν τα επί του παρόντος πλέον χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σχετικές ρυθμίσεις. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer
Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox
Ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome
Ρυθμίσεις των cookies στα προγράμματα περιήγησης Safari και iOS
Οι τρόποι για τον έλεγχο, δηλαδή, και την απενεργοποίηση των cookies αναφέρονται στον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), στη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες Διαδικτύου – Η χρήση cookies στο διαδίκτυο – Πώς μπορώ να ελέγχω τα «cookies» που εγκαθίστανται στον υπολογιστή μου», που παρατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,147318&_dad=portal&_schema=PORTAL

Λάβετε υπόψη ότι, αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό Εξοπλισμό σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για την αποδοχή ή απενεργοποίηση των cookies.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας σχετικά με την αποδοχή ή απενεργοποίηση cookies, άρα και των δικών μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα περιεχόμενα του ιστοτόπού μας δεν θα είναι προσβάσιμα και ενδεχομένως να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.
 

Ασφάλεια

Το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό δίκτυο και GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν μπορoύν να εγγυηθούν ότι τα δεδομένα δεν θα τροποποιηθούν από δόλια παρέμβαση τρίτων.

GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν ασκούν κανέναν έλεγχο όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Internet και εφιστούν την προσοχή σας στην ύπαρξη πιθανών κινδύνων όσον αφορά την περιστασιακή απώλεια δεδομένων ή εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του δικτύου αυτού.

Συνδέσεις-Links

GALENIC COSMETICS LABORATORY μπορούν να καθοδηγούν το Χρήστη σε άλλες Τοποθεσίες που ενδεχομένως να ανήκουν ή όχι στον Όμιλο. Αυτές οι Τοποθεσίες δεν έχουν σχέση με την Τοποθεσία των GALENIC COSMETICS LABORATORY.
GALENIC COSMETICS LABORATORY δεν εκδίδουν ούτε ελέγχουν τις πηγές και το περιεχόμενο των Τοποθεσιών και των συνδέσεων των άλλων διαδικτυακών Τοποθεσιών.
Το περιεχόμενο αυτών των Τοποθεσιών δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αντικείμενο έγκρισης, επικύρωσης ή συγκατάθεσης των GALENIC COSMETICS LABORATORY.
GALENIC COSMETICS LABORATORY αποποιούνται κατά συνέπεια οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις διαφημίσεις, τα cookies ή άλλα στοιχεία αυτών των Τοποθεσιών καθώς κάθε ζημίας ή απώλειας που προκύπτει από τη σύνδεση και τη χρήση αυτών των πληροφοριών των υπηρεσιών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σ’ αυτές τις Τοποθεσίες.
Η δημιουργία συνδέσεων hypertextes στην Τοποθεσία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την γραπτή ή προηγούμενη  έγκριση των GALENIC COSMETICS LABORATORY. Κάθε αίτημα για έγκριση πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:website_greece@galenic.com. Κάθε μη εγκεκριμένη χρήση αποτελεί πλαστογραφία και διώκεται ποινικά.

Χώρος έκφρασης του Χρήστη

Η Τοποθεσία θέτει στην διάθεση των Χρηστών χώρο έκφρασης όπου τους παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνούν ή να απευθύνουν ερωτήσεις στο: website_greece@galenic.com
Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται σ’ αυτό το χώρο εκφράζουν τις ιδέες των συγκεκριμένων Χρηστών. Η Τοποθεσία παρέχει αυτό το χώρο, ωστόσο οι υπεύθυνοι πρέπει να διαγράφουν ή απλά να μην απαντούν σε μηνύματα που είναι αξιόμεμπτα, παράνομα ή αντίθετα στις παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης.
Έτσι οι συμμετέχοντες εγγυώνται να μη μεταφέρουν περιεχόμενο
-Με καλυμμένο διαφημιστικό χαρακτήρα.
-Με ψευδή ή εσφαλμένο χαρακτήρα.
-Με ενδεχόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας των μαρκών ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων, όπως το δικαίωμα της εικόνας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
-Με προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό αναθεωρητικό χαρακτήρα ή που ενδέχεται να προσβάλλει την τιμή ή τη φήμη του άλλου.
-Που να προκαλεί διακρίσεις, μίσος εναντίον ατόμου ή ομάδας ατόμων εξαιτίας της καταγωγής ή της ένταξης του σε ένα έθνος, φυλή ή θρησκεία.  
-Απειλητικού περιεχομένου
-Που μπορεί να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή να υπόκειται σε αστικές ή ποινικές διώξεις ή δυσφημιστικού χαρακτήρα ή δυσφημιστική φύση.
-Με αντικαθεστωτικό, εξτρεμιστικό χαρακτήρα ή που προωθεί παράνομες ομάδες.
-Που να παρακινεί  σε αδίκημα, έγκλημα, αυτοκτονία ή τρομοκρατικές πράξεις ή που να δικαιολογεί έγκλημα, τρομοκρατικές πράξεις, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
-Με πορνογραφικό χαρακτήρα, αντίθετο στα χρηστά ήθη ή που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
-Που επιτρέπει σε τρίτους να δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα πειρατικά λογισμικά, σειριακούς αριθμούς λογισμικών ή πειρατικά λογισμικά  που μπορούν να εισβάλλουν σε συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας και γενικότερα κάθε λογισμικό εργαλείο που μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα και την ασφάλεια ατόμων.
-Που περιέχει ιούς ή κάθε άλλη εφαρμογή που θα διαταράξει ή θα προκαλέσει βλάβη σε λογισμικά και σε υλικό πληροφορικής και υπολογιστών της Τοποθεσίας ή των Χρηστών της
συνθέτοντας σειρά γραμμάτων.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται την εικόνα και τη φήμη της Τοποθεσίας  και να μη κάνει δηλώσεις ή πράξεις που ενδεχομένως να προσβάλλουν την Τοποθεσία.
Σε περίπτωση παραβίασης των ισχυόντων νόμων, σχετικών με τα χρηστά ήθη ή παρουσών καταστάσεων χρήσης ή για κάθε άλλο λόγο ελεύθερα ερμηνευμένο, η Τοποθεσία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τους χώρους έκφρασης για ένα περιορισμένο χρόνο ή οριστικά και να καταργήσει πληροφορίες και την παραπομπή σε αυτές τις πληροφορίες.
Η τοποθεσία έχει τη διακριτική ευχέρεια της δημοσίευσης ή μη των απόψεων του Χρήστη στη διαδικτυακή Τοποθεσία σε χώρους έκφρασης, να τις τροποποιήσει, να τις προσαρμόσει ή να τις προσαρμόσει σε οποιαδήποτε γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή ή σε μέσο να τις διατηρήσει στο διαδίκτυο ή να τις καταργήσει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση του χρήστη.

Διάφορες διατάξεις

Στο μέτρο που μια διάταξη από τις παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης χάνει την εγκυρότητά της ή οι τελευταίες περιέχουν κενό η εν λόγω διάταξη θα αντικαθίσταται από αυτή που θα πλησιάζει περισσότερο από νομικής πλευράς.
Εάν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από το σύνολο ή μέρος της Τοποθεσίας, του χώρου έκφρασής του ή διαφωνεί με  τις παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης δεν μπορεί παρά να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Τοποθεσία.
Η περιήγησή σας στην Τοποθεσία ή η γενική χρήση της  σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο Χρήστης γνωρίζει τις παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης και τις αποδέχεται πλήρως.
Οι παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης ή για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με την Τοποθεσία ή το χώρο έκφρασής της επικοινωνήστε με website_greece@galenic.com.

Σχετικός νόμος & Αρμόδια δικαστήρια

Οι παρούσες Γενικές Συνθήκες Χρήσης υπόκεινται στο γαλλικό νόμο. Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης της διαφοράς, τα δικαστήρια της Nanterre θα είναι τα μόνα αρμόδια για να λύσουν τη διαφορά που πηγάζει από το παρόν.