Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον διαδικτυακό τόπο μας. Η εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας δεδομένων για τους πελάτες και τους χρήστες μας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για εμάς στην Galénic Cosmetics Laboratory.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας και την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται.

Μπορείτε να κατευθυνθείτε απευθείας στις πληροφορίες που αναζητάτε κάνοντας κλικ σε ένα από τα εικονίδια του παρακάτω μενού.

Ποιοι είμαστε;
Η διαχείριση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») εκτελείται από την Galenic Cosmetics Laboratory, 3 rue du Colonel Moll, 75017 PARIS - FRANCE (εφεξής η «Galenic Cosmetics Laboratory», «Εμείς», «Μας»), η οποία είναι ο ελεγκτής δεδομένων οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς στον Διαδικτυακό Τόπο για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.
Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να αποδεχθείτε τους όρους επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να επικαιροποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την Galenic Cosmetics Laboratory. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης θα αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό Τόπο μας και τις οποίες χρησιμοποιείτε, τις επιλογές σας και τη ρύθμιση της συσκευής σας (ειδικότερα όσον αφορά τα cookies και άλλους δείκτες παρακολούθησης (trackers)), οι Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν εσάς (εφεξής οι «Προσωπικές Πληροφορίες» σας) και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Galenic Cosmetics Laboratory περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:
• Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μας, μπορείτε επίσης να παρέχετε οικειοθελώς Προσωπικές Πληροφορίες που περιλαμβάνουν: επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, email, αρ. τηλεφώνου, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, καθώς και οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία χρειάζονται για τη διευθέτηση τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων.
• Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας, ο διακομιστής μας αυτόματα συλλέγει ορισμένες πληροφορίες που παράγονται από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: τομέα (domain), διεύθυνσης IP, ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας επίσκεψης, τύπου προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού συστήματος και επισκέψεων σε σελίδες.

Σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών σας
Ακολουθεί μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους.

Σκοποί επεξεργασίας
• να απαντούμε στις ερωτήσεις που υποβάλλετε μέσω email, εντύπων επικοινωνίας και chat
• να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση – π.χ. εύρεση του επόμενου καταστήματος ή σημείου επικοινωνίας
• να διαχειριζόμαστε και να βελτιστοποιούμε τη σχέση μας με τους πελάτες, βελτιώνοντας τον Διαδικτυακό Τόπο μας, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας γενικότερα
• να κατανοούμε καλύτερα (αν δεν έχετε αντίρρηση, όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα «Τα δικαιώματά σας» και «Cookies»), τις προτιμήσεις σας αναλύοντας τη συμπεριφορά σας Διαδικτυακό Τόπο μας και να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας
• να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, ειδήσεις και εκδηλώσεις μας (ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις και άλλες δημοσιεύσεις)
• να εκτελούμε στατιστικούς υπολογισμούς
• να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων μας 

Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας
• για την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της Galenic Cosmetics Laboratory όταν η επεξεργασία απαιτείται στο πλαίσιο διαχείρισης της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας
• για την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της Galenic Cosmetics Laboratory με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και των επιχειρηματικών προοπτικών της προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών των πελατών της στον Διαδικτυακό Τόπο της
• για την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της Galenic Cosmetics Laboratory με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της
•για τη ρητή συναίνεσή σας
• για την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της Galenic Cosmetics Laboratory όταν η επεξεργασία απαιτείται στο πλαίσιο διαχείρισης της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας
•για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που μας είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών επισημαίνονται με αστερίσκο στις επιμέρους σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου όπου γίνεται η συλλογή τους. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην συμπληρώσετε αυτά τα υποχρεωτικά πεδία, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας ή/και να σας παράσχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. Οι υπόλοιπες Προσωπικές Πληροφορίες είναι καθαρά προαιρετικές και μάς επιτρέπουν να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε την μεταξύ μας επικοινωνία και τις υπηρεσίες μας ανάλογα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση συγκεκριμένων σεναρίων επεξεργασίας παρατίθενται παρακάτω.

Κοινοποίηση και Διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών
Μπορεί επίσης να ορίσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας) για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, να εκτελούμε και να διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας, ή να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω τρίτοι ίσως χρειαστούν πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Αν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) σε άλλες εταιρείες-μέλη του Ομίλου Galenic Cosmetics Laboratory ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εμείς θα προβούμε στη λήψη μέτρων για να εξασφαλίσουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες σας διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αν παρέμεναν εντός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης Συμφωνιών Διαβίβασης Δεδομένων, της χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως επικαιροποιούνται ή αναθεωρούνται, ή της εφαρμογής καθεστώτων πιστοποίησης, όπως η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ ή άλλων μηχανισμών διαβίβασης, όπως αποφάσεων επί επάρκειας κατά περίπτωση, δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή συμφωνιών εγκεκριμένων από αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Για τη διαβίβαση δεδομένων σε άλλες εταιρείες-μέλη του Ομίλου Pierre εκτός του ΕΟΧ, θεσπίσαμε την ενδοομιλική Συμφωνία Διαβίβασης Δεδομένων με βάση τις εγκεκριμένες από την ΕΕ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες όπως επικαιροποιούνται ή αναθεωρούνται, η οποία προστατεύει τις Προσωπικές Πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ μελών του Ομίλου Galenic Cosmetics Laboratory. 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον μηχανισμό διαβίβασης που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση των Προσωπικών Πληροφοριών σας εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνώντας με dpo@galenic.com.
Εμείς μπορεί να μοιραστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τρίτους στο πλαίσιο πιθανής ή πραγματικής πώλησης της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτής ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης επιχείρησής μας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που βρίσκονται στη διάθεσή μας μπορεί να περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της μεταβίβασης.
Θα απαντούμε επίσης σε αιτήματα πληροφόρησης όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, ή όταν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστικές διαδικασίες, δικαστική εντολή, αίτημα κανονιστικού φορές ή άλλη νομική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μάς έχει επιδοθεί σχετικό έγγραφο.

[Marketing [SMS & email]
Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, και εφόσον παρέχετε τη συναίνεσή σας όταν απαιτείται, μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας [μέσω SMS και email] για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις marketing, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο 'unsubscribe' που παρέχεται στα email ή απαντήστε στο SMS μας με τη λέξη STOP, ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας και εμείς θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις.

Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για όσον χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους συλλέχθηκαν.
Διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας αυστηρά για όσον χρόνο απαιτείται στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης μας μαζί σας (για παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό, αγοράζετε ένα προϊόν από τον Διαδικτυακό Τόπο μας, κλπ.).

Ωστόσο, διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για λόγους marketing για τρία έτη μετά την τελευταία αλληλεπίδραση μεταξύ μας αν δεν είστε πελάτης και για όσον χρόνο παραμένουμε σε επικοινωνία μαζί σας μέσω των προωθητικών δραστηριοτήτων μας αν είστε πελάτης, εκτός αν εκφράσετε την αντίρρησή σας όταν λάβετε κάποιο μήνυμα marketing από Εμάς.

Οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται για λόγους ασφάλειας δεν θα αποθηκεύονται για περισσότερο από 10 μέρες.
Τέλος, τα αρχεία καταγραφής (logs) επικοινωνίας που συλλέγονται, με την προϋπόθεση της συναίνεσής σας, η χρήση cookies και άλλων δεικτών παρακολούθησης (trackers) που εφαρμόζονται στον Διαδικτυακό Τόπο μας, θα τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα «Cookies» μετά την Πολιτική Απορρήτου.
Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε κατάσταση αρχείου και μετά την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή όπου απαιτείται από την ισχύουσα περίοδο παραγραφής, για να αποδείξουμε ένα δικαίωμα ή μια σύμβαση (π.χ. όλες οι πληροφορίες σχετικά με μια συναλλαγή διατηρούνται για την περίοδο της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λέξη αυτής).

Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς ή τα αρχεία που καλύπτουν τις νομικές υποχρεώσεις μας ή την περίοδο παραγραφής, εξασφαλίζουμε ότι έχουν διαγραφεί πλήρως ή είναι ανώνυμες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Δεδομένου ότι η Galenic Cosmetics Laboratory δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές των εν λόγω διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η παρούσα πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από τους Διαδικτυακούς Τόπους μας ή στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Τα δικαιώματά σας

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να διαθέτετε μερικά ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Στοιχεία σας:
• να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και την αιτιολόγηση επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών,

• να διορθώσετε ανακριβείς Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρώσετε ελλιπείς Προσωπικές Πληροφορίες),
• να διαγράψετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας (σε περιορισμένες περιστάσεις, όπου δεν απαιτούνται πλέον σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίου συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία),
• να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας στις εξής περιπτώσεις:
• η ακρίβεια των Προσωπικών Πληροφοριών αμφισβητείται,
• η επεξεργασία είναι παράτυπη αλλά εσείς δεν αποδέχεστε τη διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών,
• εμείς δεν απαιτούμε πλέον τις Προσωπικές Πληροφορίες αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται στο πλαίσιο εδραίωσης, εκτέλεσης ή υπεράσπισης νομικής αξίωσης,
• να ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών Πληροφοριών σας, σε μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο, σε τρίτους (ή σε εσάς), όταν εμείς αιτιολογούμε την επεξεργασία που εκτελούμε με βάση τη συναίνεσή σας ή την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας,
• να δώσετε γενικές ή ειδικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας, μετά τον θάνατό σας,
• να αρνηθείτε ανά πάσα στιγμή την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου για σκοπούς direct marketing, πραγματοποιώντας δωρεάν εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο: www.bloctel.gouv.fr,
• να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία από εμάς των Προσωπικών Πληροφοριών σας (σε περίπτωση που η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας),
•να αρνηθείτε την επεξεργασία για σκοπούς marketing,
• να αποκτήσετε ή να δείτε ένα αντίγραφο του ισχύοντος πλαισίου προστασίας βάσει του οποίου οι Προσωπικές Πληροφορίες σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιωμάτων, διαθέτετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας που αιτιολογείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων της Galenic Cosmetics Laboratory, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ (αντί της συγκατάθεσή σας ή της σύναψης σύμβασης μαζί σας). Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να αρνηθείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας για σκοπούς direct marketing, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ.

Έχετε ακόμα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, για παράδειγμα ICO στο ΗΒ, CNIL στη Γαλλία, AEPD στην Ισπανία].
Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω. Σημειώνεται ότι μπορεί να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, καθώς και ότι διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε αμοιβή όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για παράδειγμα αν το αίτημά σας είναι καταφανώς αστήρικτο ή υπερβολικό. Θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός όλων των ισχυόντων χρονικών πλαισίων.

Cookies
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας ή στον διακομιστή ενός διαδικτυακού τόπου. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποκτήσουμε μερικές από τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται να αποδεχθείτε ένα cookie και μπορείτε να επιλέξετε ποιο cookie θα αποδεχθείτε, αλλάζοντας τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μην αποδέχεται τα cookies.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε
Διαφορετικοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς στον Διαδικτυακό Τόπο μας. Αυτά είναι γνωστά ως: αυστηρά απαραίτητα cookies, cookies απόδοσης, cookies στόχευσης ή διαφήμισης και cookies λειτουργικότητας. Μερικά cookies μπορεί να παρέχονται από εξωτερικό τρίτο φορέα για την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας στον Διαδικτυακό Τόπο μας και αυτά περιλαμβάνονται παρακάτω.

• Απολύτως απαραίτητα cookies : αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να εκπληρωθεί μία ενέργεια που ζητήσατε εσείς, όπως για να επιβεβαιωθεί ότι είστε εσείς όταν κάνετε log in. Εάν αποτρέψετε αυτά τα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πώς θα αποδίδει ο Ιστότοπός μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.
• Cookies απόδοσης : αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί ο Ιστότοπός μας, για παράδειγμα για τα analytics που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας και που χρειάζονται βελτιώσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών για το πώς οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε μια ανώνυμη φόρμα και περιέχει τον αριθμό των επισκεπτών, από που έχουν έρθει οι επισκέπτες στον Ιστότοπό μας και τις σελίδες που έχουν επισκεφθεί.
• Cookies λειτουργίας : αυτά τα cookies βελτιώνουν την απόδοση και τη λειτουργία του Ιστότοπού μας, συχνά σαν αποτέλεσμα που έχετε πραγματοποιήσει ως χρήστης. Για παράδειγμα, μπορεί να εξατομικεύσουμε το υλικό μας για εσάς ή να θυμηθούμε τις προτιμήσεις σας.

Διαχείριση και διαγραφή Cookies
Αν απορρίψετε τα cookies, δεν θα εγκαταστήσουμε πρόσθετα cookies στη συσκευή σας, εκτός από τα cookies λειτουργικότητας που προαναφέρθηκαν (συμπεριλαμβανομένου, αναπόφευκτα, ενός cookie που υπενθυμίζει ότι δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο).

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν επιλέξετε τη διαγραφή ή απόρριψη ορισμένων cookies, αυτό θα επηρεάσει ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες στον Διαδικτυακό Τόπο μας.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου
Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου έτσι ώστε να αντανακλά αλλαγές στη νομοθεσία ή/και στις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
website_greece@galenic.com
Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 
dpo@galenic.com